Notis Privasi

Menghormati Privasi Anda

Pihak Sekolah mengiktiraf hak anda untuk kerahsiaan dan komited untuk melindungi privasi anda. Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang pengguna kami apabila mereka meminta maklumat mengenai kami atau produk atau perkhidmatan kami. Kami hanya menggunakan maklumat peribadi yang kami dapati daripada para Pengguna kami untuk perkhidmatan pesanan mereka, memberitahu mereka berita yang berkaitan, produk, perkhidmatan dan promosi dan membuat penambahbaikan ke laman web yang lebih baik kepada pengguna kami. Kami tidak akan memberi, menjual, menyewa atau mendedahkan apa-apa maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang.

Persetujuan anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan oleh Pihak Sekolah mana-mana maklumat peribadi yang anda berikan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan komen mengenai dasar privasi kami, atau ingin mengesahkan, meminda, mengemaskini atau memadam maklumat peribadi anda pada fail kami, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa kami boleh menyemak semula Dasar Privasi kami tanpa notis kepada pengguna kerana kandungan di laman web kami terus berubah dan kami akan menyiarkan perubahan semua bahan itu mengenai Dasar Privasi ini.

Pautan kepada Pihak Ketiga Laman

Pihak Sekolah tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan dan / atau penggunaan maklumat peribadi anda yang diberikan oleh anda ke laman web pihak ketiga yang dihubungkan kepada atau daripada laman web kami. Akses anda ke laman-laman tersebut dikaitkan dan perbuatan anda memberikan maklumat peribadi kepada laman web yang dikaitkan itu, adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Kami menggalakkan semua pengguna laman web sekolah untuk membaca polisi privasi semua laman web yang dikaitkan sebelum melayari melalui mereka.